دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398

 

 

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در هفته پژوهش

نمایشگاه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی از تاریخ 4 تا 8 آذر ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. آقای مهندس جعفری مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای و هیئت همراه از غرفه این شرکت بازدید به عمل آوردند.