دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع
آغازبه کاررسمی طرح رویین تن سازی سیستان دردانشگاه زابل

آغازبه کاررسمی طرح رویین تن سازی سیستان دردانشگاه زابل

امروزجلسه آغازرسمی اجرای طرح ملی رویین تن سازی سیستان باحضوراعضای اجرای ازآب منطقه ای سیستان وبلوجستان به نمایندگی ازوزارت نیروو نمایندگان دانشگاه زابل برگزارشد

‎برنامه سازگاری باکم آبی سیستان وبلوچستان به تصویب رسید

‎برنامه سازگاری باکم آبی سیستان وبلوچستان به تصویب رسید

د‎ربیست وچهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری باکم آبی که به ریاست وزیر نیرو و سایر اعضاء برگزارشد، برنامه سازگاری باکم آبی استان به تصویب رسید

عملیات نقشه برداری رودخانه هیرمندمرزی به اتمام رسید

عملیات نقشه برداری رودخانه هیرمندمرزی به اتمام رسید

بعدازیک ماه کارمشترک هیئت های فنی جمهوری اسلامی ایران وافقانستان کارنقشه برداری ازرودخانه هیرمندمرزی درسیستان به اتمام رسید

عزم جدی دو کشور ایران و افغانستان برای اجرای معاهده آب هیرمند

عزم جدی دو کشور ایران و افغانستان برای اجرای معاهده آب هیرمند

هیات‌های فنی دو کشور برای دریافت حق‌آبه جمهوری اسلامی ایران از رود هیرمند در سیستان گردهم آمدند.

جایزه بین المللی صرفه جویی آب

فعالیت های پژوهشی که منجر به کاهش مصرف آب گردند می توانند با ارسال مقالات طبق فایل پیوست کاندید دریافت جایزه بین المللی صرفه جویی آب شوند.

کسب عنوان برترنماینده هسته گزینش آب سیستان وبلوچستان

کسب عنوان برترنماینده هسته گزینش آب سیستان وبلوچستان

کسب عنوان اول نماینده هسته گزینش آب متطقه ای استان دربین شرکتهای اب منطقه ای کشور

تقدیرازمدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان توسط وزیرنیرو

تقدیرازمدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان توسط وزیرنیرو

قدردانی وزیرنیرو ازمدیرعامل آب منطقه ای استان ودست اندرکاران پویش الف ،ب،ایران

انتصاب معاون حفاظت وبهره برداری شرکت

انتصاب معاون حفاظت وبهره برداری شرکت

طی حکمی ازسوی مدیر عامل اب منطقه ای ،معاون حفاظت وبهره برداری شرکت منصوب شد.