دوشنبه, 24 خرداد 1400
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع
اولین جلسه گارگروه اصلاح الگوی مصرف درسیستان وبلوچستان برگزارشد

اولین جلسه گارگروه اصلاح الگوی مصرف درسیستان وبلوچستان برگزارشد

به منظوربرنامه ریزی لازم درخصوص ایجادباورهای ملی وفرهنگ سازی درخصوص مصرف بهینه منابع آب اولین جلسه کارگرو ه استانی باحضوردستگاه های زیربط برگزارشد،دراین جلسه...

ایستگاه بزرگ پمپاژ چاه نیمه چهار سیستان در آستانه بهره‌برداری

مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان خبر داد:

ایستگاه بزرگ پمپاژ چاه نیمه چهار سیستان در آستانه بهره‌برداری

"محمد دلمرادی" با اعلام این خبر اظهار کرد: ایستگاه بزرگ پمپاژ حجم مرده چاه نیمه چهارم با هدف پمپاژ حجم مرده مخزن چاه نیمه چهارم با توجه به‌محدودیت‌های پروتکل هیرمند...

برگزاری اختتامیه سومین جشنواره نیروورسانه(نور)

برگزاری اختتامیه سومین جشنواره نیروورسانه(نور)

اختتا میه جشنواره نور درروزارتباطات وروابط عمومی باحضوروزیرنیرو برگزارشد

برگزاری جلسه کمیته مدیریت بحران وپدافندغیرعامل شرکت

برگزاری جلسه کمیته مدیریت بحران وپدافندغیرعامل شرکت

باحضورمدیرکل ودبیرشورای پدافندغیرعامل استانداری سیستان وبلوچستان ،جلسه کمیته مدیریت بحران درآب منطقه ای استان برگزارشد

آغازبه کاررسمی طرح رویین تن سازی سیستان دردانشگاه زابل

آغازبه کاررسمی طرح رویین تن سازی سیستان دردانشگاه زابل

امروزجلسه آغازرسمی اجرای طرح ملی رویین تن سازی سیستان باحضوراعضای اجرای ازآب منطقه ای سیستان وبلوجستان به نمایندگی ازوزارت نیروو نمایندگان دانشگاه زابل برگزارشد

‎برنامه سازگاری باکم آبی سیستان وبلوچستان به تصویب رسید

‎برنامه سازگاری باکم آبی سیستان وبلوچستان به تصویب رسید

د‎ربیست وچهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری باکم آبی که به ریاست وزیر نیرو و سایر اعضاء برگزارشد، برنامه سازگاری باکم آبی استان به تصویب رسید

عملیات نقشه برداری رودخانه هیرمندمرزی به اتمام رسید

عملیات نقشه برداری رودخانه هیرمندمرزی به اتمام رسید

بعدازیک ماه کارمشترک هیئت های فنی جمهوری اسلامی ایران وافقانستان کارنقشه برداری ازرودخانه هیرمندمرزی درسیستان به اتمام رسید

عزم جدی دو کشور ایران و افغانستان برای اجرای معاهده آب هیرمند

عزم جدی دو کشور ایران و افغانستان برای اجرای معاهده آب هیرمند

هیات‌های فنی دو کشور برای دریافت حق‌آبه جمهوری اسلامی ایران از رود هیرمند در سیستان گردهم آمدند.