دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در سفر به زاهدان:

پروژه افزایش ارتفاع سد پیشین به‌زودی کلید می‌خورد/ لایروبی...

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: وزارت نیرو به‌زودی پروژه افزایش ارتفاع سد پیشین را آغاز خواهد کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان:

سپاه پاسدارحریم کشوروخون شهدااست

به دنبال اقدام قبیحانه تروریستی خواندن سپاه پاسداران توسط رییس جمهورآمریکا،مدیرعامل وکارکنان شرکت آب منطقه ای باپوشیدن لباس مقدس سپاه پاسدران حمایت کامل...

سفرمعاون وزیرنیروومدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به سیستان

قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیرنیرودرامورآب وآبفاومحمدحاج رسولیهامدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظوربررسی عملیات مدیریت سیلاب وپروژه های دردست احداث...

درپی بارندگیهای اخیر

۱۳۲میلیون مترمکعب آب به مخازن سدهای سیستان وبلوچستان اضافه شد

مدیرعامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: بارش های اخیر حدود 132 میلیون مترمکعب آب به حجم مخزن سدهای این استان اضافه کرد.