دوشنبه, 6 بهمن 1399
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

جایزه بین المللی صرفه جویی آب

فعالیت های پژوهشی که منجر به کاهش مصرف آب گردند می توانند با ارسال مقالات طبق فایل پیوست کاندید دریافت جایزه بین المللی صرفه جویی آب شوند.

کسب عنوان برترنماینده هسته گزینش آب سیستان وبلوچستان

کسب عنوان برترنماینده هسته گزینش آب سیستان وبلوچستان

کسب عنوان اول نماینده هسته گزینش آب متطقه ای استان دربین شرکتهای اب منطقه ای کشور

تقدیرازمدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان توسط وزیرنیرو

تقدیرازمدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان توسط وزیرنیرو

قدردانی وزیرنیرو ازمدیرعامل آب منطقه ای استان ودست اندرکاران پویش الف ،ب،ایران

انتصاب معاون حفاظت وبهره برداری شرکت

انتصاب معاون حفاظت وبهره برداری شرکت

طی حکمی ازسوی مدیر عامل اب منطقه ای ،معاون حفاظت وبهره برداری شرکت منصوب شد.

معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی اب منطقه ای سیستان وبلوچستان معرفی شد

معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی اب منطقه ای سیستان وبلوچستان...

جلسه تکریم ومعارفه معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی شرکت امروزبرگزارشد

۷۵ درصدحجم سدهای مخزنی استان آبگیری شده است

مدیرعامل اب منطقه ای سیستان وبلوچستان عنوان کرد

۷۵ درصدحجم سدهای مخزنی استان آبگیری شده است

درحال حاضر۷۵ درصدحجم سدهای مخزنی سیستان وبلوچستان آبگیری شده که نسبت به سال گذشته ۲درصدکاهش داشته است

ابگیری سدشهری کوردرسیستان وبلوچستان تاپیان سال جاری

مدیرعامل اب منطقه ای سیستان وبلوچستان خبرداد

ابگیری سدشهری کوردرسیستان وبلوچستان تاپیان سال جاری

مدیرعامل اب منطقه ای سیستان وبلوچستان بااشاره به پیشرفت ٩١درصدی شهری کورازابگیری این سدتا پایان سال جاری خبرداد

افت شدیدمنابعاب زیرزمینی درسیستان وبلوچستان

🔹مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی استان باعث افت شدید سطع آب‌های زیرزمینی شده است.