پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

حضورکارکنان شرکت درراهپیمایی روزجهانی قدس

همگام باملت عزیزایران،کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان درراهپیمایی روزجهانی قدس شرکت کردند.  

....

منبع خبر: