دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398

 

 

کسب رتبه برتر دربخش پاسخگویی مردمی

شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان در بین 32 شرکت آب منطقه ای سطح کشور در موضوع پاسخگوئی به موقع به شکایات مردمی از طریق سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات شرکت مدیریت منابع آب ایران برتراعلام شدو لوح تقدیری به مهندس محمداسلامی رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت توسط مدیرکل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت مدیریت منابع آب به پاس تلاش و عملکرد مطلوب شرکت دراین بخش اهداشد.  

......

منبع خبر: