چهارشنبه, 2 آبان 1397

 

 

همایش پیاده روی کارکنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وهفته پدافندغیرعامل

همایش پیاده روی به مناسبت هفته تربیت بدنی وهفته پدافندغیرعامل با حضورکارکنان شرکت برگزارگردید  

........

منبع خبر: