پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

برگزاری دوره آموزشی نظامنامه مدیریت سیلاب

دوره آموزشی نظامنامه مدیریت سیلاب باحضورمدیرکل پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران،مدیرکل بحران استانداری،مدیرعامل شرکت ونمایندگان دستگاههای مرتبط درسالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای برگزارشد.  

......

منبع خبر: