یکشنبه, 1 مهر 1397

 

 

تقدیرازرئیس گروه پدافندغیرعامل شرکت

دراختتامیه دوره مدیریت بحران استان ازشهرستان کنارک به عنوان شهرستان برتروازآقای مهندس اسلامی رییس گروه مدیریت بحران وپدافندغیرعامل شرکت آب منطقه ای به عنوان ناظربرتردوره تقدیربعمل آمد  

.......

منبع خبر: