یکشنبه, 1 مهر 1397

 

 

برگزاری جلسه تدوین سندمدیریت استراتژیک شرکت

باحضورمعاونین ومدیران جلسه تدوین سندمدیریت استراتژیک درسالن کنفرانس شرکت برگزارشد  

......

منبع خبر: