یکشنبه, 1 مهر 1397

 

 

کسب مقام دوم مسابقات مچ اندازی بانوان توسط تیم باشگاه آب منطقه ای

مسابقات مچ اندازی بانوان ، قهــرمانی باشگاههای شهــرستان زاهدان گرامیداشت میلاد با سعادت امام حسن عسکری (ع) ۹۶برگزارشدوافرادزیرازتیم باشگاه آب منطقه ای حائزمقام گردیدند: خانم زهرا صمدزاده در بزرگسالان مقام اول طلا خانم مهین صمدزاده در بزرگسالان مقام اول طلا خانم مهرنگار ذورقی در بزرگسالان مقام دوم نقره خانم زهره صمدزاده در بزرگسالان مقام سوم برنز  

.......

منبع خبر: